Mauremys sinensis (斑龜)

本紀錄屬敏感受威脅物種,不對外開放!若您有學術、保育或教育需求,請與我們聯繫
李豐曉 TaiBIF
766筆路殺紀錄!

路殺紀錄地點分佈(隻次)

路殺紀錄時間分佈(隻次)

一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月總和
2019116456540000041
2018341018329241434252713204
20179388103814301221282183
20164961267108815611102
2015131022601515129984
201423534872669358
20130015409520146165
201202112214172023
20110000000041207
=30304554379569781001018939767