Oreocryptophis porphyraceus kawakamii (紅竹蛇)

本紀錄屬敏感受威脅物種,不對外開放!若您有學術、保育或教育需求,請與我們聯繫
汪仁傑 TaiBIF
363筆路殺紀錄!

路殺紀錄地點分佈(隻次)

路殺紀錄時間分佈(隻次)

一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月總和
20184000000000004
2017458108854334163
201601714111021193564
2015109127946899478
2014346711938546470
201301699772407153
201201375221203026
20110000000110305
=121239595145232324253515363